Isidora Catalina Segura Figueroa

fotoc
  • Mi nombre es: Isidora Catalina Segura Figueroa
  • Nací el: 24 de Junio de 2021
  • A las: 01:05 hrs
  • Pesé: 3.195 grs.
  • Medí: 50 cm.
  • Mis Papás son: Catalina Figueroa y Pedro Segura.