Antonia Anaís Poblete Carrasco

fotoc
  • Mi nombre es: Antonia Anaís Poblete Carrasco
  • Nací el: 14 de Marzo de 2022
  • A las: 19:59 hrs.
  • Pesé: 2,950 grs.
  • Medí: 46,5 cms.
  • Mi Mamá es: María Angélica Carrasco y José Poblete