Amanda Monserrat Riquelme Urra

fotoc
  • Mi nombre es: Amanda Monserrat Riquelme Urra
  • Nací el: 03 de Septiembre de 2021.
  • A las: 20:30 hrs.
  • Pesé: 2.800 grs.
  • Medí: 46 cm.
  • Mis Papás son: Carolina Urra e Ignacio Riquelme.