Ignacio Alonso Urrejola Moncada

fotoc
  • Mi nombre es: Ignacio Alonso Urrejola Moncada
  • Nací el: 04 de Junio del 2020
  • A las: 13:10 hrs.
  • Pesé: 4.010 grs.
  • Medí: 51 cm.
  • Mis papás son: David Urrejola e Ivania Moncada.